Opgavers omfang kan variere alt efter træets type, størrelse og dets omgivelser. Jeg kan derfor først give et fornuftigt tilbud, efter jeg selv har tilset opgaven, eller fået tilsendt tilstrækkelige oplysninger og billeder pr. mail, som er specificeret herunder:

 • Hvad skal der ske med træet?
 • Træets omgivelser
 • Billeder af træets fulde højde
 • Træets tilstand (kan du se svampe? virker løvet sundt om sommeren?)
 • Mål af træets omkreds eller diameter i brysthøjde 
 • Mål af træets fulde højde ved at bruge denne metode:

 1. Stå i tilpas afstand fra træet, så blyanten kan fylde træet ud
 2. Vip blyanten horisontalt, så punktet hvor du holder, udgør bunden af stammen
 3. Udmærk dig et punkt på jorden, der hvor blyanten udgjorde toppen af træet
 4. Mål antal meter ud til det afmærkede punkt  
 5. Nu har du højden

Ved tilbudsgivning gennem mailkorrespondancer, er det muligt at få et billigere tilbud, da jeg ikke skal bruge tid på at køre ud og se opgaven an. 

Hvad der skal ske med træet efter udført beskæring eller fældning, har også indflydelse på tilbuddet. Det har jeg specificeret i afsnittet herunder.

 

Oprydning & opskæring efter træfældning eller beskæring

Når arbejdet er udført kan du selv vælge at stå for oprydningen, eller lade mig klare det.
Der er selvfølgelig penge at spare ved selv at klare oprydningen, men ved store opgaver kan det virke uoverskueligt. 

Efter beskæring eller fældning af træet kan én eller flere af nedenstående ydelser vælges:

 • Opskæring til brænde
 • Opskæring til håndterbare stykker
 • ​Bortskaffelse af grenaffald