Beskæring træbeskæring træpleje kronereducering udtynding opstamning soignering kalundborg københavn sjælland

Beskæring

Er træet blevet for stort, for tæt, eller trænger det til en kærlig hånd? Så kan du her læse om de forskellige beskæringsindgreb jeg tilbyder.

Fældning træfældning nedfiring kalundborg københavn sjælland

Træfældning

Hvis træet er blevet for stort, og du ikke mener det er bevaringsværdigt, så kan jeg tilbyde at fælde dit træ.  

Følg mig på facebook

På facebook kan du se forskellige arbejdsopgaver jeg har udført, samt få et opdateret indblik i min hverddag.